Διεύθυνση

Αγίου Διονυσίου 12, 18010 Αίγινα, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας +30 6982208650

email:info@petnektar.gr